zadzwoń (84) 671-39-35

napisz e-mail

Przetargi z promocją projektu

Informacja o projektach dnia 31.03.2017

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 Operacja mająca na celu

rozbudowę bazy magazynowej w zakładzie w Lipsku poprzez budowę 

silosów na zboże i rzepak wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi

  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 


 

 

Copyright © 2016. GPH Farmer.